Ďakovný list

rč / December 2002 / Prečítané 2231 krát
Kňazi a rehoľné sestry z Charitného domova Pezinok poslali ďakovný list pedagógom a žiakom ZŠ Orešie Pezinok z ktorého vyberáme:
- Chceme sa Vam poďakovať za program, ktorým ste nás potešili. Oceňujeme Vašu iniciatívu a záujem o starých a chorých ľudí. Želáme Vám, aby ste i naďalej boli vynaliezaví v láske ku všetkým ľuďom a svojimi prácami, či iným, prinášali radosť do sŕdc ľudí.

Ohodnoťte článok: