Vyhlásenie súťaže KRÁĽOVNA VÍNA 2003

December 2002 / Prečítané 1999 krát

Mesto Pezinok vyhlasuje 1. ročník súťaže KRÁĽOVNÁ VÍNA - PEZINOK 2003. Je to výzva pre dievčatá, ktoré si chcú overiť svoj šarm, znalosti a schopnosť zaujímavo ich podať. Nositeľka tohto titulu bude oprávnená reprezentovať Mesto Pezinok a Malokarpatský región na Vínnych trhoch Pezinok, na Vinobraní v Pezinku a na medzinárodnej súťaži Region Regina v Brne.
Kritériá účasti v súťaži:
­ vek - do súťaže sa môžu prihlásiť dievčatá od 16 do 27 rokov;
­ vzťah k Malokarpatskému regiónu - súťažiaca musí mať bydlisko, sídlo zamestnávateľa alebo školy v Malokarpatskom regióne, vymedzenom územím po trase Malokarpatskej vínnej cesty od Bratislavy po Trnavu);
­ súťažné disciplíny - 1. pútavým spôsobom pripravená pozvánka do svojho mesta, obce alebo regiónu (zatraktívnená použitím nárečia, povestí, príbehov a pod.), 2. preukázanie znalosti z vinohradníctva a vinárstva (v prípade potreby organizátor poskytne podklady z tejto oblasti), 3. voľná disciplína - prezentácia osobného šarmu prostredníctvom spevu, tanca, hovoreného slova a iných foriem prejavu, 4. prezentácia prípravy jedla typického pre Malokarpatský región;
­ termín uzávierky prihlášok - do 31.1. 2003 na sekretariát súťaže: Kultúrne centrum, Holubyho 42, tel.033/641 3949. V písomnej prihláške treba uviesť: meno, dátum a miesto narodenia, bydlisko (trvalé alebo prechodné), telefón, zamestnanie, sídlo zamestnávateľa alebo školy, osobné miery;
­ termín súťaže: marec 2003. V prípade väčšieho záujmu si usporiadateľ vyhradzuje právo uskutočniť predvýber.
Hlavným organizátorom súťaže je Kultúrne centrum Pezinok a spoluorganizátormi Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov a Združenie Malokarpatská


Ohodnoťte článok: