RODÍ SA NOVÝ SYMBOL MESTA

Ing. Eva Lupová / December 2002 / Prečítané 1552 krát
   Na podnet Jána Slimáka Mesto Pezinok vypisuje súťaž na hymnu Pezinka, ktorá by sa mala stať zatiaľ neoficiálnym mestským symbolom. Vyzývame preto všetkých potencionálnych autorov podať návrhy jej podoby do 31. januára 2003 na sekretariát Mestského úradu v Pezinku v notovom zázname aj s textom v dvoch vyhotoveniach.
Z predložených návrhov komisia ustanovená primátorom mesta vyberie do užšieho kola 3 najlepšie, ktoré ešte budú hodnotiť diváci Pezinskej televízie. Víťazný návrh sa bude nejaký čas testovať, ako ho prijíma široká verejnosť. V prípade úspechu môže mestská rada, či mestské zastupiteľstvo zvážiť schválenie hymny za ďalší mestský symbol (popri mestských farbách, erbe, zástave a pečati). Autor víťazného návrhu získa peňažnú odmenu 5000 Sk a samozrejme "vstúpi do dejín" nášho mesta.

Ohodnoťte článok: