Opäť zvolení len desiati

December 2002 / Prečítané 2046 krát
Do Mestského zastupiteľstva sa dostalo 10 doterajších poslancov: Ing. Stanislav Sobota, PaedDr. René Bílik, CSc., PaedDr. Katarína Vladová, RNDr. Juraj Čech, Ing. Alžbeta Šipošová, Ing. Juraj Pátek, Ing. Ján Čech, Ing. Jozef Chynoranský, František Féder, Ing. Ján Satko, CSc. Doterajší poslanec a zástupca primátora Mgr. Oliver Solga vyhral voľby primátora.
Do MsZ sa nedostalo 15 doterajších poslancov, ktorí sa o tento post znovu uchádzali.

Ohodnoťte článok: