Koľko hlasov získali kandidáti na poslancov

December 2002 / Prečítané 2927 krát
Do Mestského zastupiteľstva v Pezinku kandidovalo v tohtoročných komunálnych voľbách v piatich volebných obvodoch 98 kandidátov na poslancov. Na žiadosť viacerých čitateľov prinášame podrobnú informáciu, koľko hlasov získali jednotliví kandidáti:

1. volebný obvod

Mgr. Oliver Solga 1212
Peter Wittgrúber 876
Ing. Marián Šipoš 837
MUDr. Richard Demovič, PhD. 813
MUDr. Ján Krištúfek, CSc. 799
MUDr. Marián Pátek 547
Ing. Emanuel Noga 503
Jaroslav Mihalovič 497
PaedDr. Roman Baranovič 479
Ing. Mária Jurinová 460
Ing. Vojtech Gottschall 459
Mgr. Jozef Vlado 445
Ing. Milan Šimovič 442
Mgr. Ľubica Pilková 436
Ing. Jaroslav Pavlovič 429
Ing. Pavol Skovajsa 405
Ing. Jarmila Valachovičová 396
Darina Rovenská 385
Ing. Pavol Pastucha 367
Ing. Mária Stachovičová 354
PhDr. Vladimír Miškovský 337
Ing. Miroslav Chanečka 333
Ing. Arch. Marek Varga 331
Ing. Vladimír Hrašna 253
Ing. Vladimír Gajdoš 226
Emil Fischer 210
Ing. Tibor Miškovič 184
Mária Biznárová 165

4. volebný obvod

Ing. Ivan Pessel 716
Ing. Alžbeta Šipošová

654

Ing. Juraj Pátek 619
Ing. Ján Čech 579
Ing. Jozef Chynoranský 547
František Féder 472
JUDr. Justín Sedlák 454
Mgr. Viera Klimeková 451
Ing. Ján Butko 439
Mgr. Elena Jurčíková 432
Doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc. 429
Katarína Tomková 428
Ing. Jana Pešková 405
Ing. Milan Krajčovič 382
Peter Bubeník 376
Ing. Vladimír Prešinský 348
Ing. Viliam Frič 330
RSDr. Rafael Baláž 325
Anna Meszárošová 325
Peter Peťko 322
Mária Marušicová 311
Ing. Vladimír Malovec 297
Alžbeta Lančaričová 291
Peter Zúbek 269
Magdaléna Mikletičová 258
Jozef Pták 241
Alexander Šindelár 231
Ing. Ľubomír Straka   220
Ing. Igor Durec 195
Zlata Hrnčírová 189
Mária Strížová 165
Ján Jurík 122

2. volebný obvod

Ing. Stanislav Sobota 201
Mgr. Stanislav Pátek 177
Milan Konfráter 133
Ing. Milan Pavelka 122
Peter Fraňo 71
Ing. Jozef Fraňo

63

Viliam Pavelka 33

3. volebný obvod

PaedDr. René Bílik, CSc. 606
RNDr. Miroslav Král, CSc. 476
PaedDr. Katarína Vladová 449
Božena Mizerová 407
Pavol Slaný 342
RNDr. Juraj Čech 327
Kvetoslava Štrbová 323
Melánia Hájiková 307
Ing. Juraj Hupka 304
Milan Černický 300
Ing. Marián Uherčík 288
Ing. Stanislav Macháček 272
Ing. Jozef Šefčík 271
Gabriel Guštafík 270
Jozef Štolc 254
Bohuslav Bula 230
Ing. Peter Mašura 229
Ing. František Slezák, CSc. 220
Mgr. Ivana Hacajová 208
Miroslav Horák 206
Pavel Nagy 206
Mgr. Monika Gašparovičová 205
Mgr. Roman Macs 197
Vlasta Šefčíková 188
Ľuboš Hlavena 177
RSDr. Ján Šebo, CSc. 160
Ing. Igor Lacko 124

5. volebný obvod

PhDr. Zita Joklová 247
Ing. Ján Satko, CSc. 239
Ivan Klamo 233
Jozef Šindler 70

 

 

Tmavšie vyznačené riadky sú mená poslancov, ktorí postúpili do nového Mestského zastupiteľstva

 

 


Ohodnoťte článok: