Radostná zvesť evanjelia bude znieť aj pre vás

Helena Benková / December 2002 / Prečítané 2174 krát
V čom spočíva príprava na Vianoce? V tom, že myslíme na svojich najbližších, na rodičov, deti, súrodencov, priateľku či priateľa a chceme im urobiť radosť? V tom, že chceme na Vianoce prežiť spolu s nimi krásny čas?
Ak myslíme, uvažujeme o Vianociach, určite k tomu patrí predstava o radostne prežitých sviatkoch.
Ale Vianoce môžu mať aj inú atmosféru. Ani tie najkrajšie, najmilšie a najočakávanejšie sviatky nemôžu zaručiť, že bolesť, nemoc, či dokonca ani smrť nemôže vstúpiť do domu. A predsa si môžeme, smieme, ba máme povedať, Vianoce prichádzajú, Vianoce sú tu. Vstupujú do nášho domu. Čo to ale znamená? Iba toľko, aby sme počas nich prežili milú atmosféru, ktorá pominie? Aby sme, ak už inokedy nie, tak aspoň na Štedrý večer išli do kostola na Služby Božie či na Polnočnú omšu, pretože tam bude veľa ľudí, pretože tam bude vianočná atmosféra?
A ešte niečo. Nespomenuli sme darčeky, vianočné jedlá, štedrú večeru. Všetko toto predsa tvorí vianočnú atmosféru, či nie?
Toto všetko by však malo iba dotvárať skutočné Vianoce, pretože ich podstata a tým aj samotná príprava na ne spočíva v niečom inom. To iné nie je nič mimoriadne zložité, náročné ani výnimočné a predsa je to niečo, čo by malo ľudí hlboko osloviť a viesť k samotnej podstate Vianoc. Je to Božie slovo, ktoré by mal počuť každý, pretože ono a tak vlastne sám Boh nás chce osloviť, chce nám niečo povedať. A nielen počas Vianoc, ale už aj pred nimi a aj po nich. A toto slovo znie: "Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo Pán riekol ústami proroka. Ajhľa panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami."
Pripravovať sa na Vianoce znamená pripravovať sa aj na stretnutie s Bohom.
Pripravovať sa na Vianoce znamená tiež potešiť, obdarovať blízkych.
Pripravovať sa na Vianoce znamená aj sa zastaviť, popremýšľať o sebe, o zmysle života ako takého, i o svojom.
Pripravovať sa na Vianoce znamená vidieť a poznávať pravdu, túžiť po tom, aby naše vzťahy, tie najužšie a najbližšie, ale aj tie ďalšie v zamestnaní, medzi priateľmi, ale aj na ulici, v obchode, v meste či na dedine neboli bezduché a nemilé.
Lenže ako to dosiahnuť? Kde na to vziať silu, odvahu a trpezlivosť? A dá sa to vôbec uskutočniť?
Nie stopercentne, dokonale, ale niečo sa dá určite urobiť. Na takýto prejav života musíme byť však posilnení, zmocnení. A práve o tom čo nás má posilniť a zmocniť chcú hovoriť aj tohtoročné Vianoce. Nie sme na to sami. Boh je s nami. Stal sa človekom, aby nám pomo
hol, aby nám ukázal, ako máme žiť, o čo sa máme usilovať, na čom nám má v živote záležať. Bez Boha, bez Božej pomoci to nikto sám nedokáže. Preto už dávno, cez prorokov zasľúbil boh, že nám pomôže, že nám pošle svojho Syna: "a dajú Mu meno Emanuel, čo znamená: Boh s nami".
A práve táto radostná zvesť, bude znieť počas Vianoc aj pre vás.

Ohodnoťte článok: