Výberové konanie

November 2002 / Prečítané 1652 krát
  Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa novozriadeného Mestského múzea v Pezinku.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie odbor archívnictvo, história, archeológia, znalosť cudzích jazykov - nemčina alebo maďarčina, latinčina vítaná.
Požadované doklady: profesijný životopis, doklad o ukončení štúdia, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Žiadosti spolu s dokladmi zasielajte do 9. decembra 2002 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok, s uvedením hesla Výberové konanie - riaditeľ Mestského múzea v Pezinku.

Ohodnoťte článok: