Polikliniku bude spravovať Združenie lekárov

Milan Oravec / November 2002 / Prečítané 2090 krát
Ako sme už informovali na Ministerstve privatizácie bol schválený projekt privatizácie polikliniky pre Mesto Pezinok. V súčasnosti sa pripravuje na Fonde národného majetku delimitačný protokol.
   Poslanci MsZ sa v predstihu zaoberali otázkou správy budúceho mestského zdravotníckeho zariadenia. Na svojom zasadnutí v novembri schválili návrh, aby bola poliklinika po delimitácii prenajatá Občianskemu združeniu Lekári a zdravotnícki pracovníci Pezinka.
Na základe žiadosti tohto združenia Mesto mu prenajme nehnuteľný a hnuteľný majetok polikliniky v súlade s delimitačným protokolom FNM za 1 Sk. Združenie je nezisková organizácia a garantuje činnosť zdravotníckych služieb na súčasnej úrovni s perspektívou ich ďalšieho rozširovania.
Združenie Lekári a zdravotnícki pracovníci Pezinka pozostáva z 25 lekárov a zdravotníckych pracovníkov PK Pezinok (je prístupné i ďalším), ktorých prvoradým záujmom je zachovať plynulý a bezproblémový chod polikliniky v rámci jej spádového územia prostriedkami z vlastnej činnosti bez nároku na rozpočet mesta, s čo najekonomickejším spôsobom prevádzkovania a minimálnou záťažou pacienta.