Poďakovanie

Ing. Eva Lupová / November 2002 / Prečítané 2258 krát

Poďakovanie

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli spolu s nami rozlúčiť s našou drahou zosnulou
Annou ŠUBOVOU.
Sme hlboko zaviazaní aj tým, ktorí jej v minulosti, keď to jej najbližší nemohli, nezištne pomáhali.


Smútiaci pozostalí

   Manželia Ľ. a M. Gašparovičovci ďakujú Mestu Pezinok za finančný príspevok na školu v prírode pre ich dcéru, vďaka ktorému mohla stráviť so spolužiakmi 10 dní v krásnom prostredí Muránskej planiny.


Ohodnoťte článok: