Spomíname

November 2002 / Prečítané 1737 krát

Dňa 28.10. 2002 uplynulo 9 rokov čo tragicky zahynula
naša kolegyňa
Štefánia ZACHAROVÁ.
Spomínajú
kolegovia z Mestského úradu

Dňa 5.11. 2002 uplynul rok, čo nás navždy opustil
manžel a brat
Martin DEMOVIČ
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
Manželka a sestra s rodinami

Dňa 8.11. 2002 sme si pripomenuli 12. výročie úmrtia
našej drahej zosnulej
Ireny SKOVAJSOVEJ
S bolesťou v srdci spomínajúdcéra Katarína s manželom
a deťmi, Matolekovci a ostatná rodina

  

Dňa 27.11. 2002 a 7.9. 2002 sme si pripomenuli 2. a 1. výročie smrti našich drahých rodičov
Emílie a Jozefa POKORNÝCH
Tí, ktorí ste ich poznali, prosím, venujte im tichú spomienku.
S láskou a úctou spominajúdeti s rodinami

Dňa 28.11. 2002 uplynuli dva roky, čo nás opustil drahý
manžel, otec a dedko
Vladimír HACAJ
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami

Dňa 1.12. 2002 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Ondrej SANDTNER
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Dňa 2.12. 2002 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička a babka
Anna PÓČOVÁ,rod. Cibulková
Kto ju poznal, spomenie si, kto ju mal rád, nikdy nezabudne.
Smútiaca rodina

Odišiel si od nás,my zostali sme sami,
no navždy ostaneš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.

Dňa 24. novembra uplynulo 15 rokov, čo nás po tragickom nešťastí opustil náš drahý syn, brat, synovec a strýko
Rudolf LOŠONSKÝ
Kto poznal spomenie si, kto mal rád nikdy nezabudol.
Smútiaca rodina

Dňa 7.12. 2002 uplynú 4 roky od úmrtia manželky, matky a babky
Eleny SLEZÁKOVEJ
Kto ste ju poznali venujte jej prosím tichú spomienku.
Manžel, deti s rodinami a ostatná rodina

Dňa 4.12. 2002 uplynie rok, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Gustáv SEDLÁK.
S láskou spomínajú manželka a deti.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.


Ohodnoťte článok: