Zapísané v knihe života

November 2002 / Prečítané 1611 krát

Neveril som raz, že to bude možné -
priviezť si autom z domu vlastnú "kolísku".
Bál som sa, že je priveľká
a hádal som či pomôže
odobrať z nej tak aspoň podnože.
A ona? Vmestila sa na sedadlo celá.
Až neskutočne útla, drobnučká...
Kedy sa už raz dozviem, Bože, prebože,
prečo je v detských očiach všetkého tak veľa?
A prečo všetko rastie v rozlúčkach.

   Krátky bol jeho život, ale bohatý, lebo bol naplnený prácou a láskou k svojim najdrahším, kamarátom, kamarátkam a hudbe.

   Ak má človek veľa pekných zážitkov, rád sa s nimi podelí, tie však ostanú už len v spomienkach.
Tak ako hudba, ktorú si s radosťou rozdával sa nevytratí z našich pamätí, tak sa nikdy nevytratí spomienka v našich srdciach na Teba.
So žiaľom v srdci sme si dňa 27.10. 2002 pripomenuli rok odvtedy, čo nás vo veku 26 rokov po tragickej nehode opustil náš drahý syn Miroslav KERN.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
Veď vedel nám veľa dať a chcel nám ešte zo srdca rozdávať.

Rodičia, sestra s rodinou,
babka a ostatná rodina


Ohodnoťte článok: