Aktualizácia územného plánu

November 2002 / Prečítané 1618 krát

Schválené zmeny v aktualizácii územného plánu mesta Pezinok   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí 14. novembra schválilo Aktualizáciu Územného plánu mesta. V porovnaní s rokom 1996, keď sa robili v ÚPN posledné úpravy, tohtoročná aktualizácia zahrňuje 58 zmien a doplnkov.

Schváleniu Aktualizácie ÚPN Mesta Pezinok predchádzalo ročné prípravné obdobie v rámci ktorého bol spracovaný návrh aktualizácie, prebehli zo zákona vyplývajúce pripomienkovacie a schvaľovacie konania príslušných orgánov, právnických osôb a občanov.
Súčasťou schválených zmien je aj lokalizácia skládky odpadu na území mesta, ktorá podľa Ministerstva životného prostredia SR je v plnej kompetencii mesta Pezinok. Ako je známe mesto s umiestnením skládky v tzv. Novej jame Pezinských tehelní nesúhlasí.

 


Ohodnoťte článok: