UPOZORNILI NA DETSKÉ PRÁVA

OZ Prevencia AD / November 2002 / Prečítané 2653 krát
Občianske združenie Prevencia AD v spolupráci s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie a Občianskym združením Pläsk zorganizovalo 11. októbra koncert pod názvom Práve teraz. Koncert bol záverečnou akciou 10-mesačného projektu o detských právach Detské práva - sprava i zľava.
   Cieľom projektu bolo hovoriť s deťmi, rodičmi a učiteľmi o detských právach, o ich uplatňovaní v prostredí, kde sa deti najčastejšie pohybujú - v rodine a škole, formovať v nich aktívny a altruistický postoj a zvýšiť ich záujem o okolie teraz, keď všade prevláda nezáujem a egoizmus.
Súčasťou projektu bola informačná kampaň v uliciach mesta a na školách prostredníctvom plagátov, pohľadníc, listu pre rodičov zostaveného z detských prác o detských právach.
Na niektorých základných školách si žiaci zvolili ombudsmanov z radov učiteľov, ako obhájcov svojich práv.
Projekt finančne podporila Nadácia pre podporu občianskych aktivít z finančných fondov EU. Koncert podporili Mesto Pezinok, Nadácia REVIA a firma CDS (Ľubomír Čeman).

Ohodnoťte článok: