STRETNUTIE PO ROKOCH

Edita Durdovanská / November 2002 / Prečítané 2217 krát
Na začiatku bola fotografia a nápad. Čí? Nuž našej spolužiačky z Hudobnej školy v Pezinku pani Evy Galanovej - dnes Šiškovej. Spojila sa s tými správnymi ľuďmi a dobrý nápad sa začal realizovať. Ste zvedaví o aké stretnutie išlo? Ubehlo totiž 50 rokov od prvého výletu žiakov hudobnej školy na smolenický ŠKARBAK.
Stretnutie účastníkov tohto historického výletu bolo v nedeľu 20. októbra. Prichýlila nás PhDr. Ľubica Kozubová - riaditeľka Jazykovej školy pri RVZ na Tehelnej ulici. Mladšia generácia nám spríjemnila stretnutie hudobnými ukážkami. Najviac nás potešilo stretnutie s prvým riaditeľom, dnes už 80-ročným, Antonom Glasom, vtedajšou a dlhoročnou profesorkou hudby Máriou Moravčíkovou a dnešnou riaditeľkou ĽŠU Máriou Vanekovou. Každý účastník si zaspomínal na pekné chvíle prežité s hudbou. Nezabudli sme ani na tých, ktorí už nie sú medzi nami.
Po družnej besede, plní spomienok a s hudbou v srdci sme sa rozišli.