Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva

November 2002 / Prečítané 3091 krát

1.volebný obvod (volí sa 7 poslancov)

Ulice:
Bratislavská 1 - 87 a 2 - 102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Š. Polkorába, Záhradná, M.R. Štefánika, Kollárova, Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancová, Sama Chalúpku, Pod lipou, Meisslova, Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Muškátová, Rulandská, Silvánova, Hroznová, Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F.P. Drobiševa.

1. Roman Baranovič, PaedDr., 28 r., vysokoškolský pedagóg, koalícia - SDKÚ, ANO, KDH;
2. Mária Biznárová, 40 r., účtovníčka, SDSS;
3. Richard Demovič,MUDr.PhD.,úrazový chirurg, koalícia-SMER,HZDS,HZD,SNS,PSNS,SDĽ;
4. Emil Fischer, 61 r., dôchodca, nezávislý kandidát;
5. Vladimír Gajdoš, Ing., 63 r., ekonóm, KSS;
6. Vojtech Gottschall, Ing., 53 r., živnostník, SMER, HZDS, HZD, SNS,PSNS, SDĽ;
7. Vladimír Hrašna, Ing., 33 r., technik, SOP;
8. Miroslav Chanečka, Ing., 45 r., stav. technik, SMER, HZDS, HZD, SNS,PSNS, SDĽ;
9. Mária Jurinová, Ing., 45 r., geodetka, SDKÚ, ANO, KDH;
10. Ján Krištúfek, MUDr. CSc., 50 r., lekár, SZS;
11. Jaroslav Mihalovič, 50 r., konateľ, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS,SDĽ;
12. Tibor Miškovič, Ing., 38 r., ekológ, SDSS;
13. Vladimír Miškovský, PhDr., 41 r., podnikateľ, SZS;
14. Emanuel Noga, Ing., 40 r., elektrotechnik, SDKÚ, ANO, KDH;
15. Pavol Pastucha, Ing., 52 r., podnikateľ, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS,SDĽ;
16. Marián Pátek, MUDr., 41 r., lekár, DS;
17. Jaroslav Pavlovič, Ing., 44 r., projektový manažér, NK;
18. Ľubica Pilková, Mgr., 44 r., pedagóg, OKS;
19. Darina Rovenská, 46 r., súkromná podnikateľka, SMER, HZDS, HZD,SNS, PSNS, SDĽ;
20. Pavel Skovajsa, Ing., 49 r., projektant, SZS;
21. Oliver Solga, Mgr., 48 r., historik umenia, SDKÚ, ANO, KDH;
22. Mária Stachovičová, Ing., 50 r., ekonómka, OKS;
23. Milan Šimovič, Ing., 56 r., stavebný inžinier, SDKÚ, ANO, KDH;
24. Marián Šipoš, Ing., 31 r., projektant, SDKÚ, ANO, KDH;
25. Jarmila Valachovičová, Ing., 47 r., ekonómka, SMER, HZDS, HZD, SNS,PSNS, SDĽ;
26. Marek Varga, Ing. arch., 33 r., architekt, SDSS;
27. Jozef Vlado, Mgr., 34 r., analytik, SDKÚ, ANO, KDH;
28. Peter Wittgrúber, 28 r., novinár, SZS.

2.volebný obvod (volia sa 2 poslanci)

Ulice:
Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Krížna, Kutuzovova, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy.

1. Jozef Fraňo, Ing., 45 r., živnostník, SDSS;
2. Peter Fraňo, 55 r., drevomodelár, OKS;
3. Milan Konfráter, 27 r., projektový manažér, NK;
4. Stanislav Pátek, Mgr., 64 r., dôchodca, SDKÚ, ANO, KDH;
5. Milan Pavelka, Ing., 42 r., podnikateľ, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS,SDĽ;
6. Viliam Pavelka, 64 r., dôchodca, KSS;
7. Stanislav Sobota, Ing., 48 r., podnikateľ, SMER, HZDS, HZD, SNS,PSNS, SDĽ.

3.volebný obvod (volí sa 7 poslancov)

Ulice:
L. Novomeského, Svätoplukova 1 - 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Suvorovova, Svätoplukova 6 - 51.

1. René Bílik, PaedDr. CSc., 42 r., literárny vedec, OKS;
2. Bohuslav Bula, 61 r., živnostník, DS;
3. Juraj Čech, RNDr., 45 r., chemik, SZS;
4. Milan Černický, 38 r., tréner, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS, SDĽ;
5. Monika Gašparovičová, Mgr., 27 r., právnička, SDSS;
6. Gabriel Guštafík, 46 r., rušňovodič, NK;
7. Ivana Hacajová, Mgr., 33 r., štátny zamestnanec, OKS;
8. Melánia Hájiková, 55 r., pedagóg, SDKÚ, ANO, KDH;
9. Ľuboš Hlavena, 19 r., študent publicistiky, SDSS;
10. Miroslav Horák, 40 r., gen. sekretár športového zväzu, SZS;
11. Juraj Hupka, Ing., 35 r., manažér, SDKÚ, ANO, KDH;
12. Miroslav Král, RNDr. CSc., 48 r., geofyzik, NK;
13. Igor Lacko, Ing., 45 r., štátny zamestnanec, SDSS;
14. Roman Macs, Mgr., 31 r., právnik, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS, SDĽ;
15. Stanislav Macháček, Ing., 43 r., technik, SDKÚ, ANO, KDH;
16. Peter Mašura, Ing., 49 r., riaditeľ, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS, SDĽ;
17. Božena Mizerová, 48 r., učiteľka, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS, SDĽ;
18. Pavel Nagy, 33 r., spojový mechanik, SDKÚ, ANO, KDH;
19. Pavol Slaný, 49 r., robotník, NK;
20. František Slezák, Ing. CSc., 59 r., súkromný podnikateľ, NK;
21. Ján Šebo, RSDr. CSc., 57 r., vedúci ŠK, SZS;
22. Jozef Šefčík, Ing., 32 r., informatik, SDKÚ, ANO, KDH;
23. Vlasta Šefčíková, 53 r., ved. oddelenia, SDKÚ, ANO, KDH;
24. Jozef Štolc, 42 r., podnikateľ, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS, SDĽ;
25. Kvetoslava Štrbová, 37 r., podnikateľka, SMER, HZDS, HZD, SNS,PSNS, SDĽ;
26. Marián Uherčík, Ing., 37 r., podnikateľ, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS,SDĽ;
27. Katarína Vladová, PaedDr., 45 r., špeciálny pedagóg, SDKÚ, ANO, KDH.

4.volebný obvod (volí sa 7 poslancov)

Ulice:
Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova, Hrnčiarska, Za hradbami, Mierová, 1. mája, Obrancov mieru, Fándlyho, Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulaková, Komenského, Nerudova, Bystrická, Bratislavská 108 - 130.

1. Rafael Baláž, RSDr., 53 r., živnostník, SDSS;
2. Peter Bubeník, 40 r., úradník, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS, SDĽ;
3. Ján Butko, Ing., 43 r., ekonóm, SDKÚ, ANO, KDH;
4. Ján Čech, Ing., 51 r., ekonóm, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS, SDĽ;
5. Igor Durec, Ing., 57 r., technik, SDSS;
6. Anton Eliáš, Doc. PhDr. CSc., 52 r., vysokoškolský pedagóg, SZS;
7. František Féder, 47 r., riadiaci pracovník, OKS;
8. Viliam Frič, Ing., 43 r., živnostník, SDSS;
9. Zlata Hrnčírová, 64 r., dôchodkyňa, NK;
10. Jozef Chynoranský, Ing., 39 r., technický manažér, SDKÚ, ANO, KDH;
11. Elena Jurčíková, Mgr., 47 r., riaditeľka SOU, SZS;
12. Ján Jurík, 59 r., obchodník, ĽB;
13. Viera Klimeková, Mgr., 40 r., učiteľka Gymnázia, SZS;
14. Milan Krajčovič, Ing., 60 r., stav. podnikateľ, SMER, HZDS, HZD, SNS,PSNS, SDĽ;
15. Alžbeta Lančaričová, 50 r., podnikateľka, OKS;
16. Vladimír Malovec, Ing., 50 r., technik, SDKÚ, ANO, KDH;
17. Mária Marušicová, 52 r., ekonóm, KSS;
18. Anna Meszárošová, 43 r., podnikateľka, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS,SDĽ;
19. Magdaléna Mikletičová, 49 r., podnikateľka, SZS;
20. Juraj Pátek, Ing., 42 r., ekonóm, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS, SDĽ;
21. Ivan Pessel, Ing., 56 r., elektrotechnický inžinier, DS;
22. Jana Pešková, Ing., 37 r., ekonómka, SDKÚ, ANO, KDH;
23. Peter Peťko, 38 r., skladník, SDKÚ, ANO, KDH;
24. Vladimír Prešinský, Ing., 47 r., konateľ, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS,SDĽ;
25. Jozef Pták, 59 r., účtovník, SDKÚ, ANO, KDH;
26. Justín Sedlák, JUDr., 47 r., tréner, SZS;
27. Ľubomír Straka, Ing., 52 r., súkromný podnikateľ, DS;
28. Mária Strížová, 55 r., živnostníčka SOP;
29. Alexander Šindelár, 55 r., stavebný technik, NK;
30. Alžbeta Šipošová, Ing., 40 r., finančný poradca, SDKÚ, ANO, KDH;
31. Katarína Tomková, 55 r., vedúca predajne, SMER, HZDS, HZD, SNS,PSNS, SDĽ;
32. Peter Zúbek, 52 r., majster, SZS.

5.volebný obvod (volia sa 2 poslanci)

Ulice:
Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka.


1. Zita Joklová, PhDr., 56 r., psychológ, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS,SDĽ;
2. Ivan Klamo, 41 r., podnikateľ, SDKÚ, ANO, KDH;
3. Ján Satko, Ing. CSc., 64 r., predseda PD, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS,SDĽ;
4. Jozef Šindler, 57 r., robotník, KSS.


Ohodnoťte článok: