Kandidáti na primátora Pezinka

November 2002 / Prečítané 3377 krát
MUDr. Richard DEMOVIČ, PhD.

Vek: 42 rokov
Stav: ženatý, otec dvoch dcér
Vzdelanie: vysokoškolské - Lekárska fakulta UK, lekár
Pôvodné povolanie: lekár
Terajšie povolanie: úrazový chirurg
Politická príslušnosť: SMER
Kandidát koalície SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS, SDĽ.

   Viac ako 18 rokov pracujem na Klinike úrazovej chirurgie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou akad. L. Dérera v Bratislave. V tomto náročnom a zaujímavom povolaní som dosiahol viacero osobných a zároveň medicínskych úspechov. V posledných rokoch si však postupne uvedomujem, že môj odborný medicínsky rast sa zastavil a dosiahnuté schopnosti pre známe problémy zdravotníctva nemôžem využívať. Viaceré ponuky ísť pracovať do zahraničia som odmietol. Som Pezinčan a chcem ním zostať. Pred necelými dvoma rokmi som sa stal poslancom Vyššieho územného celku Bratislava a začal som sa oboznamovať s komunálnou politikou. Je mi blízka, robí sa pre ľudí v menšom regióne a nerozhoduje v nej politické tričko, ale schopnosť komunikácie, poznania miestnych tradícií, zvykov a schopnosť správneho rozhodovania zameraného v prospech obyvateľa. Po zrelej úvahe som prijal ponuku kandidovať na post primátora mesta, v ktorom žijem, v ktorom som sa narodil ja i celá moja rodina.
Chcem, aby Pezinok bolo mesto, ktoré sa aktívne zaoberá riešením svojich problémov a myslí na budúcnosť. Hovorím o problémoch životného prostredia, dopravy, o nedostatku bytov ako aj o problémoch v sociálnej sfére. Pezinok by mal byť mestom, kde: mladí ľudia majú šancu na dobrý štart do života; generácia mám a otcov v ňom nachádza priestor pre svoje profesionálne uplatnenie a výchovu detí; spoločenstvo starých rodičov istotu pokoja a bezpečnosti ako aj vnímavého porozumenia okolia.
Takéto mesto chcem budovať a vychovávať v ňom svoje deti. V doterajšom povolaní som bol opakovane postavený pred úlohu rozhodnúť sa rýchlo a predovšetkým správne. Zvyšovalo to šance mojich pacientov na záchranu zdravia a života. Schopnosť rozhodovania chcem teraz využiť na prospech nášho mesta a jeho obyvateľov.


Ing. Ivan PESSEL

Vek: 56 rokov
Stav: ženatý, otec dvoch detí
Vzdelanie: vysokoškolské - Elektrotechnická fakulta
                  SVŠT, elektrotechnický inžinier
Pôvodné povolanie: vysokoškolský pedagóg
Terajšie povolanie: primátor mesta Pezinok
Politická príslušnosť: nie je členom žiadnej politickej
                                  strany
Nezávislý kandidát

   Ako rodený Pezinčan som podstatnú časť svojho života venoval práci pre rozvoj nášho mesta. Počas pôsobenia v samospráve mesta som nadobudol bohaté skúsenosti, odbornosť a profesionalitu v komunálnej politike, ktorú uplatňujem aj vo funkcii poslanca Bratislavského samosprávneho kraja a prácou v stavovských organizáciách samosprávy. Dosiahnuté výsledky tejto práce sú viditeľné na všetkých úsekoch, čím sa Pezinok stal výrazným politickým, ekonomickým, hospodárskym, vzdelanostným, kultúrnym a športovým centrom Malokarpatského regiónu. V tejto práci chcem i v nastávajúcom volebnom období pokračovať a predkladám našim občanom rozvojový volebný program "Nášmu mestu ponúkam rozvoj a istotu"
v ktorom sa zameriam najmä na :

 • kvalitnú a efektívnu prácu samosprávy mesta s dôrazom na presun kompetencií v rámci reformy verejnej správy;
 • udržanie ekonomickej stability v hospodárení mesta čo je základnou podmienkou jeho rozvoja;
 • vyvážený daňový a poplatkový systém tak, aby nebol jednou z príčin znižovania životnej úrovne;
 • spracovanie Plánu regionálneho rozvoja mesta s dôrazom na udržanie kvality životného prostredia;
 • dopracovanie Územného plánu Centrálnej mestskej zóny so splnením pripomienok najmä občanov Mýtnej a Bernolákovej ulice;
 • podporu podnikania a rozvoj pracovných príležitostí;
 • sociálnu pomoc odkázaným občanom, rodinám a dôchodcom;
 • výstavbu 30 malometrážnych bytov a sídliska Rozálka;
 • rekonštrukciu tepelného hospodárstva a verejného osvetlenia;
 • budovanie kanalizácie a ČOV v Grinave a rekonštrukciu v Pezinku;
 • na spracovanie štúdie cestného obchvatu mesta, rekonštrukciu ciest, chodníkov, parkovísk a detských ihrísk;
 • rozvoj školstva, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu a športu.

Mgr. Oliver SOLGA

Vek: 48 rokov
Stav: ženatý, otec syna
Vzdelanie: vysokoškolské - Filozofická fakulta UK
                  Bratislava, historik umenia
Pôvodné povolanie: stredoškolský pedagóg
Terajšie povolanie: zástupca primátora mesta Pezinok
Politická príslušnosť: nie je členom žiadnej politickej
                                 strany
Kandidát koalície SDKÚ - ANO - KDH

   Vážení spoluobčania, vaše starosti a problémy, sú aj mojím trápením. Bol by som rád, keby sa nám ich podarilo spoločne riešiť v najbližších štyroch rokoch k spokojnosti všetkých Pezinčanov. Z doterajších poznatkov zástupcu primátora som ich začlenil do štyroch skupín:

 1. Výstavba mestských bytov a rodinných domov, vybudovanie pešej zóny, pomoc občanom v sociálnej núdzi.
 2. Riešenie dopravy a cestného obchvatu mesta, bezpečnosti, životného prostredia, skládok odpadu a tepelného hospodárstva.
 3. Ekonomické aktivity mesta, fungovanie Mestského úradu, zamestnanosť, rozvoj podnikania.
 4. Rozvoj školstva, kultúry, duchovného života, športu a rekreácie.

   Toto sú len okruhy problémov. V skutočnosti toho, čo všetko treba v Pezinku zmeniť je oveľa viac. Preto vám v prílohe tohto čísla Pezinčana ponúkam svoj volebný program. V ňom sa podrobnejšie venujem všetkým najhorúcejčím témam. Ak sa vám zdá, že som na niečo zabudol, budem rád, ak mi to pripomeniete. Z doterajších skúseností práce v meste poznám spôsob, ako môžeme jeho problémy riešiť. Nesľubujem nič, čo by sa nedalo splniť.
Väčšina Pezinčanov ma osobne pozná. Vedia, že som nikdy nebol a nie som spojený s politickými stranami, ani s podnikateľskými skupinami. Moje záujmy sú totožné so záujmami Pezinčanov.
Rád by som vás, vážení spoluobčania, požiadal aby ste sa zúčastnili na komunálnych voľbách v čo najväčšom množstve. Je veľmi dôležité, akí ľudia nás budú najbližšie štyri roky zastupovať v mestskom zastupiteľstve. Obraciam sa aj na mladých ľudí, ktorí už dnes tvoria väčšinu obyvateľov Pezinka a ich hlasy môžu byť rozhodujúce. Uchádzam sa o vašu podporu a verím, že dáte svoj hlas aj ľuďom, s ktorými kandidujem na spoločnej kandidátke.


Ohodnoťte článok: