Schválili rozpočet

November 2002 / Prečítané 1986 krát
Na svojom poslednom zasadnutí v tomto volebnom období poslanci mestského zastupitežstva schválili rozpočet mesta Pezinka na rok 2003.
V príjmovej časti rozpočet ráta so sumou 193 948 tisíc Sk a vo výdavkovej s 204 650 tisíc Sk. Schodok rozpočtu 10 702 tisíc Sk bude krytý prebytkom hospodárenia z roku 2002.Nevyhnutné zmeny rozpočtu sa budú rieši jeho novelizáciou.