Prieskum na tému: Práca samosprávy

November 2002 / Prečítané 2178 krát
V októbri sa uskutočnil prieskum názorov občanov na tému - Práca orgánov samosprávy. Na otázky formou dotazníkov odpovedalo 200 občanov Pezinka.
S prácou mestského zastupiteľstva (tvorilo ho 37 poslancov) bolo spokojných 3 percentá respondentov, 37,5 percenta bolo skôr spokojných, 22,5 percenta skôr nespokojných, 4 percentá veľmi nespokojných, 32,5 percenta uviedlo, že prácu MsZ nepoznajú a 0,5 percenta sa na túto otázku nevyjadrilo.
Pokiaľ ide o prácu primátora - 11 percent je s ňou veľmi spokojných, 36,5 percenta skôr spokojných, 16 percent nespokojných, 11 percent veľmi nespokojných, 13,5 percenta jeho prácu nepozná a 12 percent sa nevyjadrilo.
Ďalšie informácie prinesieme v budúcom čísle.

Ohodnoťte článok: