Mesiac úcty k starším

Október 2002 / Prečítané 2897 krát
   V piatok 11. októbra sa uskutočnilo v Dome kultúry celomestské stretnutie dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Podujatie organizačne zabezpečili MsÚ - oddelenie občianskych záležitostí, Kultúrne centrum a pezinské kluby dôchodcov.
Organizátori tentoraz zaujímavo vyriešili kultúrny program, tradičné vystúpenia profesionálnych umelcov a žiakov miestnych škôl nahradili vlastnými programami, ktoré pripravili členovia klubov dôchodcov. Vydarený program doplnili len vystúpením tanečníkov z Petanu.
K účastníkom stretnutia sa prihovorili primátor Ing. Ivan Pessel, viceprimátor Mgr. Oliver Solga a vedúca oddelenia soc. vecí MsÚ Alžbeta Strapáková.

Ohodnoťte článok: