Mestské zastupiteľstvo v novembri

Október 2002 / Prečítané 2173 krát
Posledné riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku pred komunálnymi voľbami sa uskutoční vo štvrtok 14. novembra. Bude mať tento program: Informácia o plnení rozpočtu mesta za III. štvrťrok 2002, informácia o príprave rozpočtu na rok 2003, správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb, stanovenie ceny za vývoz tuhého komunálneho odpadu, informácia o príprave komunálnych volieb, VZN o dani z nehnuteľnosti, informácia o plánovanej kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky, VZN o školských obvodoch, VZN o chove psov, hodnotenie práce HK, hodnotenie práce primátora, návrh zmeny organizačnej štruktúry.

Ohodnoťte článok: