Prieskum na Vinobraní

Október 2002 / Prečítané 2259 krát
Na septembrových oberačkových slávnostiach v Modre urobilo Malokarpatské osvetové stredisko, ktoré bolo ich spoluorganizátorom, prieskum názorov občanov na Vinobranie. Formou dotazníka sa vyjadrilo 109 respondentov.
Vinobranie 2002 v Modre   Na otázku Ako často a kde by sa mali vinobrania konať, 55 percent respondentov odpovedalo, že by to malo byť ako doteraz - každý rok striedavo v Modre a Pezinku, 26 percent bolo za každoročné vinobranie v oboch mestách.
Podľa prieskumu sa respondentom na tohtoročnom modranskom vinobraní najviac páčilo: program, atmosféra podujatia, burčiak, víno a občerstvenie. Nepáčilo sa im: počasie, priveľmi folklórne ladený program (malo byť viac dychoviek), doprava a stiesnenosť vinobrania, nedostatok parkovacích plôch.

Ohodnoťte článok: