Hradné slávnosti - začiatok zaujímavej tradície

Október 2002 / Prečítané 2488 krát
  Niežeby v Pezinku bolo málo kultúrno-spoločenských podujatí, práve opak je pravdou, ale každému novému a zaujímavému sa občania vždy potešia. Rozhodne k takým patria Hradné slávnosti, ktorých nultý ročník sa konal 5. októbra.
zástupca regentskej rady Peter Wittgrúber oznamuje verejnosti  v pezinčine Pezinského grófstva   Cieľom podujatia, ktorého hlavným organizátorom bolo Občianske združenie Karpaty Slovakia v spolupráci s Kultúrnym centrom a Centrom voľného času, je populárno-recesistickou formou propagovať históriu mesta. Myšlienka organizovať Hradné slávnosti vznikla na sklonku minulého roku, krátko po objavení Pezinského hradu. Pôvodne chceli akciu uskutočniť vo väčšom rozsahu v júnovom termíne, to sa však z rôznych príčin nepodarilo. V októbri to už vyšlo a podarilo sa pripraviť aj zaujímavý program. Pozostával z ukážok historického šermu, detských súťaží, koncertov hudobných skupín a overovania schopností v rytierskej skúške, súboji na klade, streľbe z luku, hode podkovou, na základe čoho mohli najúspešnejší účastníci získať aj certifikát.
Ako nám povedali hlavní organizátori Peter Wittgrúber a Jiří Vitáloš, tento rok sa im ešte nepodarilo niektoré veci zorganizovať, ale v ďalších ročníkoch by chceli už predstaviť niektoré okamihy zo staršej histórie formou divadelných predstavení, alegórie či ukážkami z dobýjania hradu, vpádu Turkov, upálenia pezinskej bosorky a iné.
Takouto formou by chceli predovšetkým mladej generácii a deťom ukázať pezinské dejiny a viesť ich k hrdosti na svoje mesto. Organizátori pripúšťajú, že Hradné slávnosti by v budúcnosti mohli byť súčasťou aj iného podujatia, napr. Vinobrania, kde by bolo možné v širšej miere a efektnejšie prezentovať svoje zámery.
Hradné slávnosti v tomto roku navštívilo 500 ľudí, v súťažiach sa vystriedalo 180 detí.
Na podujatí sa zúčastnili aj primátor mesta Ivan Pessel a jeho zástupca Oliver Solga, ktorý bol krstným otcom akcie.

Súčasťou Hradných slávností bol tiež akt vyhlásenia Pezinského grófstva. Pezinskú verejnosť o tom vo svojom úradnom jazyku - pezinčine, informoval zástupca regentskej rady Peter Wittgrúber. Činnosť Pezinského grófstva na rozdiel od Hradných slávností bude jestvovať po celý rok.
Členovia skupiny historického šermu predviedli s úspechom ukážku šermiarskych súbojov.

ednou zo súťaží pre deti i dospelých bolo zhadzovanie súpera z klady.

Udržať v oboch rukách niekoľko minút ozajstné meče nebola až taká ľahká úloha.

   Aj keď veľaváženého a bohatého grófa zatiaľ nenašli, novovzniknuté Pezinské grófstvo už má svoje platidlo - Pezinské groše. Už dali vyraziť dvetisíc kusov mincí, ktoré chcú prezentovať na najbližšej akcii. Pre verejnosť budú k dispozícii v Informačnom centre na Radničnom námestí.
Dozvedeli sme sa tiež, že grófstvo bude mať vlastné turistické pasy, podobne ako Valašské kráľovstvo. Oprávnenosť takéhoto dokladu potvrdia svojou pečaťou. Na propagáciu grófstva bude slúžiť pohľadnica, jej výroba sa už zabezpečuje.
Grófstvo bude mať taktiež vlastnú vínnu pivnicu. Chcú však nadviazať spoluprácu aj s ostatnými pezinskými vinármi, niektoré ich prevádzky označia ako šenky Pezinského grófstva.
Na slávnostné príležitosti budú používať vlastné kostýmy, ktoré si dajú ušiť. Pre styk s inými spoločenstvami budú slúžiť ambasády Pezinského grófstva.
Všetky tieto aktivity smerujú k rozvoju cestovného ruchu v našom meste. Aj preto autori tejto myšlienky očakávajú podporu zo strany mesta, s ktorou sú zatiaľ spokojní.
Spoliehajú sa aj na pomoc sponzorov, ktorí, najmä teraz na začiatku, môžu niektoré ich zámery posunúť dopredu.
Aj keď Hradné slávnosti boli vrcholným podujatím OZ Karpaty Slovakia v tomto roku, ich práca sa nekončí. Pripravujú ďalšie prezentačné akcie a výstavky vzácnych predmetov, pochádzajúcich z vykopávok na území mesta, ktoré robia ich členovia. Týmito aktivitami chcú prispieť k objasneniu menej známej histórie Pezinka.


Ohodnoťte článok: