Poďakovanie

September 2002 / Prečítané 1678 krát

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym za účasť
na poslednej rozlúčke s
Petrom STREZENICKÝM,
ktorý nás opustil dňa 14.8. 2002.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Manželka a deti Zuzana a Peter


Ohodnoťte článok: