Spomíname

September 2002 / Prečítané 1867 krát

Dňa 6.9. 2002 uplynuli 2 roky od chvíle, čo nás opustila naša drahá mamička, babička a prababička
Terézia LITTVOVÁ
rod. Fédérová z Pezinka.
Všetci, ktorí ste ju poznali venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme.
Dcéra Jana so synom Milanom,synovia Rupert a Františeks rodinami

Dňa 12.9. 2002 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Alfréd HUBRICH
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím, tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami

Dňa 17. septembra 2002 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Ján BALOG
Kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.
Manželka s rodinou

Dňa 27.9. 2002 uplynie 1 rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Michal DUBEK
S láskou spomínajú
manželka a dcéra s rodinou
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Dňa 12.9. 2002 si pripomíname nedožité šesťdesiate narodeniny manžela, otca a dedka
Vojtecha BAUERA
kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu prosím tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, deti s rodinami a priatelia

Dňa 14.10. 2002 uplynie 15 rokov čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Ferdinand LIBANT
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
Manželka Emília, syn Františeka dcéra Mária s rodinami

Dňa 21.10. 2002 uplynú 2 roky čo nás navždy opustila na- ša drahá manželka a matka
Júlia MATOLEKOVÁ
Kto ste ju poznali venujte jej prosím tichú spomienku.
Manžel, deti s rodinami a rodina Kosová


Ohodnoťte článok: