Blahoželáme

September 2002 / Prečítané 2220 krát

Náš milý otec Pavel VIKTORIN sa 4.9. 2002 dožil krásneho jubilea 90 rokov. S úctou a láskou mu blahoželáme a do ďalších rokov zo srdca prajeme veľa šťastia, radosti a pevného zdravia.
Dcéry Ľudmila, Viera a Katarínas rodinami, vnúčatá a pravnúčatáOhodnoťte článok: