Výberové konanie

September 2002 / Prečítané 2164 krát
Stredné odborné učilište M.R. Štefánika 9, 902 01 Pezinok v zmysle Zákona o verejnej službe vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho ekonomického úseku. Požadované je vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru a znalosť práce s PC. Prax v odbore je vítaná. Požadované doklady: overená fotokópia diplomu, profesijný životopis.
Termín nástupu: 1.12. 2002. Žiadosti doručte osobne alebo poštou najneskôr do 21.10. 2002 na adresu školy.

Ohodnoťte článok: