Ako je to s nedokončenou stavbou na sídlisku Sever?

September 2002 / Prečítané 1617 krát
  V rámci občianskej vybavenosti sa budovalo zo štátnych prostriedkov na sídlisku Sever obchodné stredisko, ktoré je nedokončené. Rozostavaný objekt bol majetkom štátu, ktorý ho predal jednej súkromnej košickej firme.
   Dlhý čas sa so stavbou nič nedialo, až sa začala rozpadávať a ohrozovať najmä deti, ktoré sa tu voľne pohybovali. Hovorilo sa aj o tom, že sa tu schádza mládež a užíva tam drogy a fajčí. Obyvatelia mali výhrady i k neestetickému vzhľadu. Keďže vlastník stavby na viaceré výzvy, aby výstavbu urýchlene ukončil, nereagoval, mesto požiadalo stavebné oddelenie Okresného úradu Pezinok o vydanie nariadenia na odstránenie stavby.
Ako nám v uplynulých dňoch povedala pracovníčka OkÚ Ing. Popluhárová, konanie v tejto veci sa aj začalo, avšak medzitým sa dostavil na OkÚ už nový majiteľ nehnuteľnosti Róbert Raško z Košíc, ktorý požiadal o pozastavenie rozhodnutia na odstránenie stavby, keďže má zámer objekt zrenovovať na bytové účely.
Nový majiteľ prisľúbil, že urýchlene zabezpečí vypracovanie novej projektovej dokumentácie s potrebnými vyjadreniami príslušných orgánov štátnej správy, ktoré sú potrebné na vydanie stavebného povolenia.
Či ide o ozajstný záujem stavbu dokončiť, alebo len snahu oddialiť výkon rozhodnutia na odstránenie stavby, ukáže čas.

Ohodnoťte článok: