Čo bude v rozostavanom objekte pri Psychia- trickej nemocnici?

September 2002 / Prečítané 1726 krát
V súvislosti s privatizáciou Polikliniky Pezinok a jej prechodom do vlastníctva mesta, zostáva nedoriešená otázka, čo s rozostavaným objektom pri Psychiatrickej liečebni, ktorý bol po zrušení OÚNZ v správe Polikliniky Pezinok.
   "Ponúkajú sa dve možnosti. Jednou je to, že objekt bude slúžiť pôvodnému účelu a bude tu zdravotnícke zariadenie s lôžkovou časťou. V súčasnosti, keď zdravotníctvo prechádza reštrukturalizáciou a skôr sa počty lôžok znižujú ako tvoria nové, nie je isté či sa tento zámer podarí uskutočniť. Budeme sa však o to snažiť, aj keď rozhodujúci bude postoj Ministerstva zdravotníctva. Druhým riešením, keď by prvá alternatíva nevyšla, je preprojektovať pustnúci objekt na malometrážne byty, tzv. štartovacie, hlavne pre mladé rodiny. Keby sa podarilo získať príspevok zo Štátneho fondu bývania, dalo by sa tu vybudovať 40 - 50 malometrážnych bytov pre našich občanov" - povedal nám primátor mesta Ivan Pessel.
O konečnom využití objektu budú rozhodovať poslanci Mestského zastupiteľstva, pravdepodobne ešte v tomto roku.
Tento objekt sa začal stavať v roku 1990. Časť stavby, najmä v počiatočnom štádiu sa budovala v rámci akcie Z, pretože bývalý KNV vyčlenil na stavbu len 12 miliónov korún a potrebných bolo pätnásť. Ostatné tri milióny sa preto prestavali v zetke - svojpomocne. Potom objekt prevzal bývalý OÚNZ, ktorý pokračoval vo výstavbe a realizoval hrubú stavbu. V roku 1993, keď došlo k zrušeniu OÚNZ, stavba prešla do správy pezinskej polikliniky. Tá však od štátu na pokračovanie výstavby už peniaze nedostala, preto sa výstavba zastavila a od toho času objekt pustne.

Ohodnoťte článok: