VÝBEROVÉ KONANIE

September 2002 / Prečítané 1991 krát

v zmysle § 4 zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov, ktoré sa uskutoční v dňoch 24. a 25. októbra 2002.

 1. Zamestnávateľ: Domov sociálnych služieb pre deti HESTIA, Jesenského 12, 902 01 Pezinok,tel./fax: 033/641 2070.
 2. Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: vedúci/á úseku výchovy a diagnostiky.
 3. Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
  l VŠ odbor špeciálna pedagogika, resp. odbor učiteľstvo, vychovávateľstvo rozšírené o špeciálnu pedagogiku,
  l pedagogická prax najmenej 5 rokov,
  l prvá kvalifikačná skúška, resp. povinnosť jej vykonania po nástupe do funkcie,
  l osobitné kvalifikačné predpoklady podľa § 70 zákona č.195/1998 Z.z. sociálnej pomoci v znení neskorších predpidsov, ktoré treba preukázať do jedného roka od nástupu do funkcie.
 4. Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
  l bezúhonnosť,
  l časť praxe so zdravotne postihnutými ľuďmi.
 5. Význam predpokladov, kritérií a požiadaviek pri výberovom konaní a pri rozhodovaní o víťazovi konania:
  l skúsenosti v riadiacej práci,
  l vodičský preukaz.
 6. Zoznam požadovaných dokladov:
  l fotokópia dokladov o vzdelaní (na konkurznom konaní preukázať originál).,
  l osobný dotazník,
  l profesionálny životopis.
 7. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
  l najneskôr do 11. októbra 2002,
  l osobne alebo poštou na uvedenú adresu.

Ohodnoťte článok: