Navštívili nás

September 2002 / Prečítané 2134 krát
  • 15.8. rokoval primátor so zástupcami Hypernovy o možnostiach realizácie výstavby supermarketu v meste;
  • 17.8. uskutočnil primátor jubilejný sobáš pri príležitosti 55. výročia svadby manželov Kurucových;
  • 26.8. rokoval primátor s Ing. Stranovským o postupe prác na projekte kanalizácie a ČOV v Grinave;
  • 26.8. rokoval primátor s Ing. Moravčíkom z FTC o majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov;
  • 27.8. rokoval primátor so zástupcom firmy Siemens o príprave zmluvy na rekonštrukciu tepelného hospodárstva;
  • 28.8. viedol primátor prvé zasadnutie okrskových volebných komisií;
  • 2.9. rokoval primátor s prednostom Okresného úradu Reném Bílikom o otázkach delimitácie školských zariadení;
  • 3.9. rokoval primátor na Odbore živ. prostredia OÚ so zástupcami ZsVAK o riešení problémov kanalizácie a ČOV v Pezinku;
  • 4.9. rokoval primátor so zástupcom firmy Anectel o dare (bicykloch) firmy Orange mestu Pezinok;
  • 6.9. viedol primátor poradu s riaditeľmi pezinských základných škôl v súvislosti s prechodom správy ich majetku pod mesto.

Ohodnoťte článok: