Poďakovanie

Karol Votava / September 2002 / Prečítané 2156 krát
Touto cestou sa chceme poďakovať viceprimátorovi Oliverovi Solgovi za bezodkladné riešenie znečisťovania prostredia vytekajúcou žumpou vlastníka Krajský súd Bratislava v lokalite Slnečné údolie.
Svojim profesionálnym prístupom danú vec vyriešil bez zdĺhavého byrokratického konania, ktorého často bývame svedkami. Prajeme mu veľa zdravia a pracovných úspechov.

Ohodnoťte článok: