KTO ŽIJE V PEZINKU

September 2002 / Prečítané 2190 krát
   V Pezinku okrem Slovákov, ktorých tu trvale býva 20347 (96,5 percent) žije 256 obyvateľov národnosti českej, 110 maďarskej, 23 moravskej, 21 nemeckej, 15 rusínskej, 13 ruskej, 9 rómskej, 6 bulharskej, 3 srbskej, 2 poľskej a 1 chorvátskej. Vyplynulo to z údajov posledného sčítania obyvateľstva.

Ohodnoťte článok: