Redakčná rada stanovila podmienky na prezentáciu kandidátov

September 2002 / Prečítané 2117 krát
Redakčná rada Pezinčana na svojom septembrovom zasadnutí sa zaoberala prípravou volebnej kampane k voľbám do samosprávnych orgánov, ktoré sa uskutočnia 6. a 7. decembra 2002. S cieľom utvoriť rovnaké podmienky na prezentáciu kandidátov na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva v mesačníku Pezinčan rozhodla takto:
  1. Všetci zaregistrovaní kandidáti na primátora dostanú v novembrovom čísle bezplatne k dispozícii rovnaký priestor na stručnú prezentáciu svojho volebného programu, predstavenie (rozsah im písomne oznámi šéfredaktor) a fotografiu.

  2. Všetci zaregistrovaní kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva budú bezplatne uverejnení v novembrovom čísle, okrem mena a priezviska v informácii bude uvedené: titul, vek, povolanie, strana alebo hnutie, za ktoré kandidujú.

  3. V prípade, že kandidát na primátora alebo poslanca, alebo strana či hnutie z ktorého kandiduje, budú mať záujem o širšiu prezentáciu (predstavenie volebného programu) môžu to urobiť formou jednolistového inzertného letáku (maximálna veľkosť 20,5 x 29 cm, 80 gr. papier). Tlač letáka si každý zabezpečí na vlastné náklady. Redakcia bude za vloženie tohto letáka do novín vopred účtovať jednotný poplatok 600 Sk.

  4. Inú formu predvolebnej prezentácie (ani formou inzercie) mesačník Pezinčan nebude poskytovať.


Ohodnoťte článok: