Kampaň Za čistejší Pezinok pred štartom

Ing. Eva Lupová / September 2002 / Prečítané 1672 krát
Prípravné práce iniciátorov kampane - Mesta Pezinok, Komunitnej nadácie REVIA a skupiny dobrovoľníkov reprezentujúcich vyše dvadsať miestnych subjektov vyvrcholili v septembri spracovaním konečného projektu a výberom loga so sloganom. Uvedené symboly sa stali oficiálnou značkou tohto podujatia, ktoré odštartuje úvodným programom 16. októbra o 14.00 hod. na parkovisku pred Zámkom. Jeho súčasťou bude predstavenie kampane, prezentácia eko-pošty, vybraných listov detí svojim rodičom o tom, v akom meste by chceli žiť, ďalej ukážky separovania domového odpadu, vodenia psíkov, anketa na ekologickú tému a výroba zvončekov z jogurtových téglíkov, ktorými na záver programu deti symbolicky odzvonia špine v meste.         Predpokladané ukončenie je o 16. hodine. Na program sú pozvaní všetci, ktorých oslovilo hlavné posolstvo ekokampane, urobiť niečo pre čistotu mesta, v ktorom žijem. Organizátori podujatia veria v spoluprácu občanov mesta aj pri ostatných aktivitách, zakompovaných do tejto kampane rozvrhnutej zatiaľ na jeden rok (do septembra 2003). O kampani budeme čitateľov Pezinčana pravidelne informovať.
Bližšie informácie možno získať na: www.pezinok.sk , alebo u iniciátorov kampane - Mestskom úrade Pezinok, Radničné nám. 7, č.d. 6, tel. 033/6901 102, resp. Komunitnej nadácii Revia, Moyzesova ul. 26, tel. 033/641 3011.

Ohodnoťte článok: