Príspevok k rozvoju cestovného ruchu

Ing. Eva Lupová / September 2002 / Prečítané 1648 krát
Už niekoľko týždňov vopred avizovali miestne médiá a reklamné nosiče prekvapenie pre mesto Pezinok zo strany firmy Orange. K odhaleniu tohto tajomstva došlo vo štvrtok 12. septembra pred Informačným centrom v Pezinku, kde riaditeľ spomínanej firmy Pavol Lančarič odovzdal primátorovi mesta Ivanovi Pesselovi desať bicyklov ako príspevok k rozvoju miestneho cestovného ruchu.
Verme, že mesto - jeho samospráva a občania budú dobrými správcami týchto darovaných dopravných prostriedkov, aby dlho spríjemňovali chvíle oddychu čo najväčšiemu počtu záujemcov, aby tak, ako spájajú na diaľku služby firmy Orange, pomáhali tieto bicykle spájať ich užívateľov s prírodou a rôznymi turistickými pozoruhodnosťami Pezinka a okolia.
Mesto Pezinok aj touto cestou ďakuje Orangu a firme Anec Tel Group s.r.o., ktorá je autorom nápadu a realizátorom marketingovej stránky tohoto gesta, za nevšedný dar.
Bicykle si môžu občania i návštevníci Pezinka požičiavať po preukázaní svojej totožnosti v Informačnom centre na Radničnom nám. 7, denne od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 9.00 do 12.00 hod. (tel. 033/6901 102).


Ohodnoťte článok: