Kampaň Za čistejší PEZINOK

Ing. Eva Lupová / August 2002 / Prečítané 1467 krát
Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF) oznámila skupine pezinských dobrovoľníkov - iniciátorov kampane Za čistejší Pezinok, že ideový zámer projektu expertná komisia odsúhlasila. Znamená to, že projekt postupuje "do finále", teda zámer bude podrobne rozpracovaný a 30. septembra bude na zasadnutí komisie schválená výška jeho konečnej finančnej podpory.
Pezinských aktivistov čaká ešte veľa práce s prípravou a najmä realizáciou projektu, ktorý by mal citeľnou mierou prispieť nielen k zlepšeniu vzhľadu nášho mesta, ale aj vzťahu občanov, najmä detí a mládeže k životnému prostrediu.
Najbližšie stretnutie dobrovoľníkov sa uskutoční v pondelok 26. augusta o 14.00 hodine na Mestskom úrade, v miestnosti č. 7. Doteraz sa prihlásili k projektu: Mesto Pezinok, komunitná nadácia Revia, ZŠ - Kupeckého, Na bielenisku, Holubyho, Fándlyho, Orešie, Centrum voľného času, OZ Prevencia AD, Združenie kresťanských dôchodcov, MO Slovenského skautingu, OZ U psej matere, OZ Grinavský občiansky výbor, Klub mladých, Centrum výchovnej
a psychologickej prevencie, TV Pezinok, časopis Pezinčan, týždenník Pezinsko, časopisy Pezinský podnikateľ, Vidiečan a Pezinské okno. Vítaní sú aj ďalší záujemcovia.
Bližšie informácie možno získať na Mestskom úrade, Radničné námestie 7, č.dv. 6, tel. 6901 102 alebo v nadácii Revia, Moyzesova 26, tel. 641 3011.