Výzva občanom

Oddelenie žvotného prostredia MsÚ / August 2002 / Prečítané 1511 krát
Pracovníci firmy Petmas Onyx majú čoraz častejšie problémy pri vysýpaní odpadu z plastových nádob, ktoré sú pri rodinných domoch. Problémy sú spôsobené preplnením nádoby ťažkým odpadom, najmä stavebným odpadom, kameňmi, hlinou, čím vzniká preťaženie nádoby, ktorej nosnosť je len 115 kg.
Ak zistia takýto prípad, pracovníci upozornia majiteľa nádoby letákom a nádobu nevysypú. Je to opatrenie, ktoré má zabrániť možnosti znehodnotenia nádoby alebo poškodenia zdvíhacieho mechanizmu.

Ohodnoťte článok: