Dychová hudba Vinosadka je 55-ročná

Ing. Milan Vencel / August 2002 / Prečítané 1823 krát
Roku 1947 sa skupina mladých ľudí pri dobrovoľnom hasičskom zbore v obci Kučišdorf, dnes Vinosady, rozhodla založiť dychovú hudbu.

   Na jej čele stál, žiaľ, už nežijúci Michal Záruba st. a František Petrakovič, tešiaci sa ešte z dobrého zdravia ako najstarší člen dychovky. Z dobrovoľných zbierok od občanov zakúpili prvé hudobné nástroje.
Ich prvým učiteľom, ktorý ich zoznámil s notami a hudobnými nástrojmi bol Jozef Peško z Modry. Bol tiež prvým kapelníkom. Títo traja s veľkým nadšením a podporou mnohých občanov rozširovali svoje rady. Ich úsilie bolo tak veľké, že 18. augusta 1947 mali prvé vystúpenie na dožinkových slávnostiach v obci.
Po niekoľkých rokoch bolo potrebné vychovať si mladé talenty, čomu sa s veľkou láskou a obetavosťou venovali Jozef Kiršner a Jozef Slezák. Určitý čas, na čo sú členovia hudby hrdí, účinkovali s nimi aj bratia Šikulovci, z ktorých Vincent bol známy slovenský spisovateľ.
V tom období dychová hudba účinkovala vo svojej obci a blízkom okolí na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach a cirkevných obradoch. Po premenovaní obce na Veľké Tŕnie prešla dychovka pod správu obce. Osvetová beseda im zakúpila nové nástroje, ktoré slúžia s malými opravami do dnes.
Od roku 1978 sa stalo novým zriaďovateľom JRD Modra až do roku 1990, po ňom až doteraz je ním Obecný úrad Vinosady. Dlhoročným organizačným vedúcim hudby od roku 1950 bol František Petrakovič. V súčasnosti má Vinosadka 19 členov, s vekovým priemerom 49 rokov. Najstarší člen má 81 a najmladší 12 rokov.
Terajším vedúcim hudby je Ján Hanúsek a kapelníkom Jozef Záruba.
Za roky svojho účinkovania získala hudba mnohé ocenenia, najvýznamnejšími sú - Čestné uznanie Matice slovenskej, Rady ONV, Rady KNV, čestné uznanie v oblasti ľudovej a umeleckej tvorivosti, diplomy z festivalov a iné.
V súčasnosti, popri účasti na súťažných prehliadkach, Vinosadka svoju tvorbu prezentuje na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach doma i v zahraničí.

Ohodnoťte článok: