HLÁRKO ĎAKUJE

mh / August 2002 / Prečítané 1655 krát
Združenie občanov HILÁRKO ďakuje sponzorským firmám, Mestu Pezinok a rodinám Kovačovskej, Hrbekovej, Vodnákovej, Noskovičovej, Demovičovej a Jurášovej, že prispeli k oživeniu tradície konania tanečných zábav v peknom horskom prostredí v lokalite U Hilára.
Vďaka ich materiálnej a osobnej pomoci sa mohol na tomto kedysi na zábavy vyhľadávanom mieste uskutočniť Juniáles a Anna - Marta bál.

Ohodnoťte článok: