Spomíname

August 2002 / Prečítané 1518 krát

Dňa 3.8. 2002 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel a otec Ing.STANISLAV ILLAVSKÝ
S láskou spomínajú
manželka a syn s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.

Dňa 26. augusta uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil drahý manžel a otec ONDREJ BENE
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
Manželka Elena, dcéry Ružena
a Iveta s rodinami

Dňa 29.8. 2002 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, svokor a dedko
JAROSLAV ŠTEVO
Za spomienku ďakuje manželka a syn s rodinou


Ohodnoťte článok: