V kameňolome vyrástol nádherný areál pre motoristov

August 2002 / Prečítané 1772 krát
    V bývalom kameňolome pod Babou vyrástol nádherný areál pre motoristov. Konajú sa tu významné podujatia ako sú majstrovstvá Európy v pretekoch automobilov do vrchu, majstrovstvá Slovenska supermotocyklov, novinárska rely, preteky veteránov, jazdy zručnosti a iné.
Areál využívajú tiež autoškoly na tréningové jazdy a rôzne firmy na predvádzacie akcie. Vhodné podmienky na svoju činnosť tu našli aj modelári - autíčkari, ktorí tu majú svoje dráhy.
Ako nám povedal podpredseda Veteran car clubu Pezinok Ing. Vojtech Gottschall, ich snahou, ako správcov objektu, je tento areál udržiavať a zveľaďovať, pričom chcú dbať na ochranu životného prostredia.
V rámci údržby teraz zabezpečujú kompletnú rekonštrukciu elektrických rozvodov vo vnútorných i vonkajších priestoroch, keďže boli už v havarijnom stave. Rozširujú taktiež elektrické kapacity o nové osvetlenie a prípojky. Umožní to dosiahnuť v areáli vyššiu bezpečnosť a možnosť pripojenia pretekárom, ktorí prichádzajú na preteky s karavanmi, kamiónmi a ďalším technickým vybavením.
Pri projektovaní nových elektrických sietí sa rátalo s ich perspektívnym využívaním najmenej na 15 rokov.
Ďalej vybudovali nové statické WC so žumpou, urobili nové spevnené plochy a pripravujú odolejovanie a odkanalizovanie areálu.
Po ukončení rekonštrukčných prác umožnia v areáli za výhodných podmienok organizovanie ďalších podujatí, ktorých usporiadateľmi budú iné zoskupenia či mesto Pezinok

Ohodnoťte článok: