Pripomenuli si výročie Hasičskej jednoty

Peter Ronec / August 2002 / Prečítané 1594 krát
  V nedeľu popoludní 21. júla sa na Radničnom námestí rozozvučali sirény požiarnickych vozidiel. Sústredili sa tu dobrovoľní požiarnici, príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského zboru a hosťujúci hasiči z rakúskeho družobného mesta Neusiedl am See. Predstavili sa s historickou i modernou technikou určenou na boj s požiarmi a na zásahy pri dopravných nehodách a ekologických haváriách.
   Cvičenie sa uskutočnilo pri príležitosti 80. výročia založenia Zemskej hasičskej jednoty Slovenska, pri zrode ktorej boli slovenské dobrovoľné hasičské zbory. Akcia mala pripomenúť cvičenia, ktoré v minulosti v Pezinku predvádzali dobrovoľní hasiči.
Po nástupe účastníkov cvičenia, podal hlásenie okresný veliteľ, podpredseda OV DPO Pezinok Rudolf Oškera predsedovi tejto organizácie npor. Milanovi Šafárikovi. Potom predniesol svoj príhovor zástupca primátora Oliver Solga. Vyzdvihol záslužnú činnosť dobrovoľných požiarnikov, nielen na úseku prevencie a represie ale aj v kultúrno-spoločenskej práci v meste Pezinok i v okolitých obciach, ako sú tanečné zábavy, vystúpenia hudobných skupín, divadelné predstavenia.
Počas cvičenia sa predstavili mladí požiarnici z DPZ Pezinok-mesto s ukážkou požiarneho útoku. Ďalší aktéri predviedli zásah historickou ručnou striekačkou, ťahanou párom koní. Nasledovalo hasenie ručným hasiacim prístrojom a v podaní profesionálnych hasičov ukážka zásahu pri dopravnej nehode.
Dobrovoľní požiarnici z Neusiedl am See sa predstavili ukážkami likvidácie požiaru za pomoci vysokého tlaku vody z vozidla Rosenbaer 1000. Profesionálni hasiči z Pezinka simulovali ešte odstránenie ekologickej havárie za pomoci prostriedkov z firmy HAPPY END.
Všetky ukážky prítomní diváci odmenili potleskom. Po ukončení cvičenia sa stretli pezinskí dobrovoľní hasiči so svojimi partnermi z Neusiedl am See a dohodli sa na ďalšej spolupráci.

Ohodnoťte článok: