Fond národného majetku pripravuje delimitáciu polikliniky na mesto

August 2002 / Prečítané 1904 krát
Už v minulosti sa Mestské zastupiteľstvo v Pezinku podrobne zaoberalo zdravotníckymi službami v meste a ich zabezpečovaním v budúcnosti.
Keď sa pred niekoľkými rokmi začalo Ministerstvo zdravotníctva zaoberať privatizáciou oblastných a miestnych polikliník Mesto Pezinok prejavilo vážny záujem o tunajšiu polikliniku, aby ostali zdravotnícke služby plne zachované. Tento model privatizácie však napokon nebol schválený.
Budova pezinskej polikliniky   Neskôr sa predsa len začalo s privatizáciou niektorých zdravotníckych zariadení, medzi ne, začiatkom minulého roka, bola zaradená aj pezinská poliklinika.
Vedenie polikliniky vypracovalo základný privatizačný projekt, na základe ktorého sa mesto na Ministerstve pre správu a privatizáciu uchádzalo o privatizáciu polikliniky, ako jediný záujemca. Po niekoľkých rokovaniach primátora I. Pessela u ministerky Márie Machovej sa podarilo získať prísľub, že pri konečnom schvaľovaní sa bude prihliadať na záujem mesta, ktoré je najväčšou zárukou, že toto zariadenie aj v budúcnosti zostane zachované.
Medzitým sa objavil vážny problém, ktorý v privatizačnom projekte nebol dostatočne riešený, bol ním rozostavaný interný pavilón pri Psychiatrickej liečebni. Tento bol, po zániku OÚNZ, v správe polikliniky a bol teda súčasťou privatizácie. Nakoniec po viacerých rokovaniach na ministerstve sa podarilo nájsť spôsob ako problém doriešiť.
Príslušná komisia privatizačný projekt schválila, podklady boli postúpené na Fond národného majetku, kde sa pripravuje delimitačný protokol.
Mesto má predstavy, ako bude polikliniku spravovať, pričom si nenárokuje na riadenie odborných lekárskych pracovísk. Ako nás informoval primátor I. Pessel, mesto bude správcom objektu a chce zhospodárniť jeho prevádzku. Na tento účel bude spracovaná ekonomická analýza, ktorá má odhaliť rezervy v hospodárení.
O definitívnej forme správy polikliniky rozhodne Mestské zastupiteľstvo, pravdepodobne ešte v tomto roku. Tu sa ponúka viacero riešení. Prebiehajú aj rokovania s Občianskym združením lekárov, ktoré má o správu polikliniky tiež záujem.

Ohodnoťte článok: