Navštívili sme

Ing. Eva Lupová / August 2002 / Prečítané 1368 krát
 • 15.7. sa zúčastnil zástupca primátora Oliver Solga na zasadnutí komisie s pamiatkármi k problémom rekonštrukcie Starej radnice;
 • 15.7. sa zúčastnil zástupca primátora na Krajskom pamiatkovom ústave na odvolacom konaní v rámci stavebného konania;
 • 17.7. a 24.7. sa zúčastnil zástupca primátora na kontrolnom dni na Starej radnici;
 • 24. - 25.7. sa zúčastnil primátor v Bratislave na MH SR na zasadnutí komisie pre udeľovanie grantov z fondu Phare na podporu cestovného ruchu v oblasti investičných projektov;
 • 26.7. sa zúčastnil zástupca primátora na malej slávnosti pri príležitosti sviatku sv. Anny;
 • 30.7. konzultoval primátor s Jozefom Elšíkom, primátorom Senca, otázky regionálnej rozvojovej agentúry;
 • 30.7. rokoval primátor so zástupcami firmy PETE o projekte rekonštrukcie železničnej trate;
 • 31.7. sa zúčastnili primátor a zástupca primátora na kontrolnom dni na Starej radnici;
 • 1.8. sa zúčastnil primátor na výberovom konaní na vedúceho mestskej plavárne;
 • 5.8. sa zúčastnil primátor na zasadnutí komisie pre rokovanie s firmou Siemens - partnerom pre rekonštrukciu tepelného hospodárstva;
 • 7.8. rokoval primátor s vedením Mládežníckeho basketbalového klubu Pezinok o pomoci mesta;
 • 7.8. rokoval primátor so zástupcom Pezinskej minifutbalovej ligy o príprave jesennej časti súťaže;
 • 12.8. rokoval primátor s primátorom Bratislavy Jozefom Moravčíkom o transformácii Vodární a kanalizácií;
 • 13.8. sa zúčastnil primátor na verejnom prerokovaní pripomienok k aktualizácii územného plánu;
 • 14.8. sa zúčastnil primátor na kontrolnom dni na Starej radnici;
 • 15.8. viedol primátor poradu zapisovateliek okrskových volebných komisií parlamentných volieb 2002;
 • 21. a 22.8. sa zúčastnil primátor v Bratislave na hodnotiacej komisii MH SR pre udeľovanie grantov z fondu Phare na podporu cestovného ruchu v oblasti neinvestičných projektov.

Ohodnoťte článok: