REAGUJEME NA NIEKTORÉ POŽIADAVKY

Milan Oravec / Júl 2002 / Prečítané 1479 krát
Aj keď niektoré pripomienky a požiadavky, ktoré sa v ankete vyskytli, boli len v zanedbateľnom počte, chceme na ne reagovať:
...veľa inzercie
- V rozpočte mesta máme určené i príjmy. Tieto sa realizujú formou inzercie. Zníženie rozsahu inzercie za daných podmienok nie je možné.
... malý rozsah strán, nedostatočný náklad, farebná tlač
- Tieto požiadavky by sa dali splniť iba vtedy, keď by sa zvýšili náklady na výrobu novín. Pri súčasnej napätosti mestského rozpočtu to pôjde asi ťažko. Nakoniec, so zvyšovaním nákladov nesúhlasí ani 60 percent respondentov tohto prieskumu.
... zošívanie novín
- Spôsobilo by to ďalšie zvyšovanie nákladov. Taktiež tlačiareň by potrebovala na tieto práce dlhší výrobný termín. Náš záujem je tento termín skôr skracovať, aby sme mohli prinášať viac aktuálnych informácií.
... viac fotografií, viac športu, rubriky pre záhradkárov, hubárov, vtipy, rozšírenie spravodajských materiálov, prinášať informácie z okolia.
- Všetko to súvisí s obmedzeným rozsahom novín. Z tohoto dôvodu niektoré materiály už teraz nedokážeme uverejniť alebo ich musíme skracovať. Našim zámerom predovšetkým je, aby sme čitateľom poskytli tie najpodstatnejšie informácie o dianí v meste.
S ostatnými pripomienkami sa zaoberáme a budeme sa ich snažiť realizovať.

Ohodnoťte článok: