Výsledky prieskumu o médiach

Júl 2002 / Prečítané 2089 krát
V minulom čísle sme uverejnili najpodstatnejšie údaje z prieskumu sledovanosti miestnych médií v Pezinku. Do prieskumu bolo zapojených 100 občanov. Dopĺňame ich o ďalšie informácie, ktoré hodnotia náš časopis.
 • Terajší rozsah Pezinčana (12 strán) považujú respondenti:
  78 percent za dostatočný, 11 percent za nedostatočný (navrhujú rozšírenie), 11 percent sa nevyjadrilo;

 • Periodicitu vydávania Pezinčana (1x za mesiac) považujú respondenti:
  84 percent za dostatočnú, 6 percent za nedostatočnú (navrhujú, aby vychádzal 2x do mesiaca), 10 percent sa nevyjadrilo;

 • Čo sa respondentom na časopise Pezinčan páči:
  aktuálne informácie o dianí v meste (28x), všetko (7x), pestrosť (4x), serióznosť (3x), všestrannosť, inzeráty, že vôbec vychádza, grafická úprava, kultúrna rubrika, objektívnosť (po 2x), spoločenská kronika, fotografie, že je dobrý, prehľadnosť, že je zameraný na obyvateľov mesta, že je taký aký je (po 1x);

 • Čo sa respondentom na časopise Pezinčan nepáči:
  veľa inzercie (3x), nezachytáva všetko dianie v meste (3x), malý rozsah (2x), že je čiernobiely, malý náklad, nepíše o dianí v okolí mesta, je neaktuálny, málo športu,
  nedostatok informácií pre ženy, nemá dobrú evidenciu o obyvateľoch (narodení, zomrelí ...), je nevyvážený, má málo fotografií, mal by viac mapovať kriminalitu (čierna kronika), popisuje málo dôležité veci, grafika, mal by byť zošitý, je neprehľadný (po 1x);

 • Čo by ste na časopise zlepšili:
  uverejňovať viac fotografií (3x), farebnú tlač (3x), zmeniť papier, zošívať ho, oživiť grafiku (po 2x), viac spravodajstva o životnom prostredí, zaviesť rubriku pre záhradkárov, hubárov, zbaviť sa servilnosti k mestu, uverejňovať viac inzercie, uverejňovať menej reklám, zaraďovať vtipy, uverejňovať viac podnetov a listov občanov, väčší priestor na názory občanov, ohlasy občanov, ich problémy, písať o historických udalostiach, zamerať sa na turistické akcie v meste a okolí, viac predstavovať mestské zastupiteľstvo, pretože veľa ľudí nepozná poslancov (po 1x);


Ohodnoťte článok: