Výročie materskej školy v Grinave

ak / Júl 2002 / Prečítané 1545 krát
V jedno júnové, slnkom zaliate víkendové odpoludnie sme pre našu Materskú školu pripravili dôstojnú oslavu. Nikto si už nepamätá, ako prebiehal prvý deň otvorenia Materskej školy v Grinave v roku 1942. A málokto vie, že bola jednou z prvých materských škôl v pezinskom regióne. V tom čase sa samozrejme nenazývala materskou školou, ale Detskou opatrovňou pod patronátom ženského spolku Slovenská liga. Pamätníci spomínajú, že ľudovo ju nazývali uvoda. Vznikla tak ako ostatné materské školy v tom čase na Slovensku, z dôvodov podania pomocnej ruky pracujúcim matkám. O založenie uvody sa zaslúžil v nemalej miere vtedajší učiteľ ľudovej školy a rímsko-katolícky organista, neskôr správca Štátnej detskej opatrovne František Vitáloš.
   Kto zavítal v ono sobotné odpoludnie - 22. júna 2002 - do Materskej školy v Grinave, si so sebou odnášal príjemné dojmy a zážitky zo stretnutí, či už s dávnymi známymi učiteľkami, kolegyňami, s účinkujúcimi deťmi a absolventmi Materskej školy, dychovou hudbou Grinavanka, ktoré im sprostredkovali kultúrne zážitky, alebo spomienkami pri prezeraní fotografických záberov, v ktorých sa mnohí pamätníci spoznávali. Večer v dobrej nálade, pri ohníku v záhrade, všetkým spríjemnila dychová hudba Grinavanka. Nechýbal ani ohňostroj a odtrúbenie "večierky".
Materská škola ďakuje všetkým zúčastneným, medzi ktorými bol aj primátor mesta Ivan Pessel a prednosta OÚ René Bílik, ako aj darcom a sponzorom, ktorí prejavili svoju priazeň pri príprave a realizácii tohoto významného dňa.

Ohodnoťte článok: