Zájazd do Pezinka

Učitelia 6. ZŠ Mladá Boleslav / Júl 2002 / Prečítané 1519 krát
Ubehlo už niekoľko týždňov od návštevy našej družobnej školy na Kupeckého ulici v Pezinku.
Vo štvrtok 23. mája vyšiel od 6. ZŠ v Mladej Boleslavi autobus s 29 zamestnancami. Cesta v úmornom teple bola vyčerpávajúca a únavná. Všetka únava z nás ale spadla po príchode do Pezinka. Tradičné slovanské privítanie chlebom a soľou pred budovou školy, vo vestibule milé vystúpenie tanečníc, speváčky s krásnym hlasom a cvičenky aerobiku. Keď nám žiačky odovzdávali malé kytičky, niektoré z nás sa neubránili slzám dojatia. Slávnostne prestretá tabula v školskej jedálni a výborné občerstvenie nám dali celkom zabudnúť na dlhú cestu.
Odišli sme sa ubytovať do penziónu v krásnom prostredí a pripravovali sme sa na večerné stretnutie s ostatnými členmi pedagogického zboru. Po návrate do školy sme boli uchvátení slávnostným prostredím v školskej jedálni, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani niekoľkohviezdičkový hotel. Okrem pedagógov tu boli i zástupcovia mesta a predseda rodičovského združenia. V neskorých večerných hodinách sme sa rozišli, pretože (na rozdiel od nás) domácich kolegov čakalo na druhý deň riadne vyučovanie.
Na druhý deň nám ukázali školu. Pozreli sme si počítačovú učebňu a potom sme navštívili i ďalšie triedy. Deti ochotne odpovedali na otázky svojich učiteliek, reagovali na naše a same mali chuť sa pýtať. Po "malom" občerstvení sme spoločne s vedením školy odišli na miestnu radnicu, kde nás prijal zástupca primátora Oliver Solga. Vypočuli sme si zaujímavý prejav o histórii Pezinka i o vzájomných vzťahoch miest Pezinok a Mladá Boleslav. Nasledovala prehliadka súkromných vinárskych závodov.
   Odchádali sme plní zážitkov a dojmov. Boli sme nadšení množstvom projektov, ktoré sú naši kolegovia schopní za podpory vedenia školy realizovať. Myslímesi, že vám máme čo závidieť. Nielen titul majstrov sveta v ľadovom hokeji, ale predovšetkým školu, ktorá má úžasnú atmosféru a kde je na každom kroku cítiť pohodu a nadšenie všetkých. Túto cestu začalo predchádzajúce vedenie školy na čele s riaditeľkou Mgr. Emíliou Pilátovou a zástupkyňami Mgr. Vierou Radičovou a Mgr. Evou Viktorínovou a teraz pokračuje s riaditeľkou Mgr. Vierou Radičovou a zastupkyňami Mgr. Katarínou Volankovou a RNDr. Tatianou Srokovou.
Ďakujeme za úžasné dva dni a máme sa od vás čo učiť. Dúfame, že našu prácu budeme rozlišovať "pred Pezinkom" a "po Pezinku". Tešíme sa na ďalšie stretnutie a spoluprácu.

Ohodnoťte článok: