POZOR na požiare v žatevnom období

OR Hasičského a záchranného zboru / Júl 2002 / Prečítané 2175 krát
Opäť by sme vás chceli, vážení občania, upozorniť a vyzvať, aby ste nefajčili a nepoužívali otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v blízkosti obilia, stohov slamy, strnísk a suchých porastov.
V okrese Pezinok vzniklo v období žatvy v minulom roku 21 požiarov.
Príčinou je spaľovanie zvyškov slamy, vypaľovanie suchých porastov, zakladanie ohňov a taktiež nedodržiavanie predpisov a nariadení osobami, nedôsledné vykonávanie kontrol a udržiavanie technického stavu poľnohospodárskej zberovej a pozberovej techniky, samovznietenie uskladnených krmovín a nekontrolované hry detí.
Upozorňujeme rodičov, učiteľov, vychovávateľov, aby venovali deťom zvýšenú pozornosť, najmä v čase prázdnin. V tomto období deti zapríčiňujú mnoho požiarov a vystavujú sa zraneniam.

Ohodnoťte článok: