Nedostatky v mestskej plavárni?

Júl 2002 / Prečítané 1634 krát
Do redakcie sme dostali list, v ktorom anonymní pisatelia (tri nečitateľné podpisy) píšu o nedostatkoch v mestskej plavárni.
Pripomienky sa týkajú hlavne nízkej úrovne plaveckej súťaže, ktorú tu zorganizovali po ukončení plaveckých výcvikov. Deti vraj boli rozdelené bez rozdielu výkonnosti a veku, štartér štartoval na opačnej strane, nie ako to má byť - na štarte, rozhodovali rozhodcovia, ktorí asi držali prvýkrát stopky v rukách, chýbala disciplína súťažiacich, ktorí po ukončení pretekov znovu skákali do vody. Pisatelia sa tiež pýtajú, kam odišli mladé trénerky, prečo sa na mieste plavčíkov striedajú dôchodca a mladý chlapec, o ktorých pochybujú, že majú záchranársky kurz. Nezdá sa im ani to, že funkciu vedúcej plavárne zastáva pracovníčka so stredoškolským vzdelaním, keď v Pezinčanovi v podmienkach výberového konania bolo uvedené vysokoškolské vzdelanie.
   O stanovisko k listu sme požiadali konateľa Podniku bytových služieb spol. s r.o. Pezinok Severína Sandtnera:
- Cieľom plaveckej súťaže na záver plaveckých kurzov nebolo vyrovnať sa s úrovňou profesionálnym súťažiam, išlo skôr o to, aby absolventi kurzu mohli ukázať, čo sa naučili. Mala to byť aj akási forma odmeny, v neposlednom rade i spoločná zábava. Toto sa myslím aj podarilo, potvrdzujú to aj kladné ohlasy zo škôl.
Ku kompetencii plavčíkov chcem poznamenať, že naši plavčíci nemusia mať skúšky záchrannej vodnej služby, stačí im, vzhľadom na to, že ide o krytú plaváreň s hĺbkou nie väčšou ako je dospelý človek, základný odborný kurz na poskytovanie prvej pomoci. Tento naši plavčíci, navyše i prevádzkoví technici majú. Pokiaľ ide o kvalifikovanosť vedúcej plavárne, nie je pravdou, že by sme niekedy požadovali na túto funkciu vysokoškolské vzdelanie, aj v Pezinčanovi (viď č. 5/2000) bola uvedená podmienka stredoškolské vzdelanie. S prácou terajšej vedúcej pani Pavelkovej som zatiaľ spokojný, čo sa nakoniec odráža aj na zvyšovaní návštevnosti a tržieb v tejto prevádzke.